Math.ceil()‎

من موسوعة حسوب
اذهب إلى: تصفح، ابحث

الدالة Math.ceil()‎ تعيد أصغر عدد صحيح يكون مساويًا أو أكبر من العدد المعطي (أي التقريب إلى أكبر عدد صحيح).

البنية العامة

Math.ceil(x)

x

العدد التي ستُجرى عليه العملية.

القيمة المعادة

أصغر عدد صحيح يكون مساويًا أو أكبر من العدد المعطي.

الوصف

لمّا كانت الدالة ceil هي دالةٌ ساكنة (static method) تابعةٌ للكائن Math، فيجب عليك استخدامها دومًا بالشكل Math.ceil(x)‎، إذ لا تستطيع استخدامها كجزء من كائن Math خاص بك (تذكر أنَّ الكائن Math ليس له دالةٌ بانية).

أمثلة

أمثلة على استخدام الدالة Math.ceil()‎:
Math.ceil(.95);  // 1
Math.ceil(4);   // 4
Math.ceil(7.004); // 8
Math.ceil(-0.95); // -0
Math.ceil(-4);   // -4
Math.ceil(-7.004); // -7

تقريب الأعداد العشرية

لا توجد دالة في JavaScript لتقريب الأعداد العشرية إلى عدد منازل معيّن، لذا يمكن الاستعانة بالشيفرة الآتية التي تُعرِّفها، لمزيدٍ من المعلومات، انظر إلى صفحة الدالة Math.floor()‎ والدالة Math.round():
// Closure
(function() {
 /**
  * Decimal adjustment of a number.
  *
  * @param {String} type The type of adjustment.
  * @param {Number} value The number.
  * @param {Integer} exp  The exponent (the 10 logarithm of the adjustment base).
  * @returns {Number} The adjusted value.
  */
 function decimalAdjust(type, value, exp) {
  // If the exp is undefined or zero...
  if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0) {
   return Math[type](value);
  }
  value = +value;
  exp = +exp;
  // If the value is not a number or the exp is not an integer...
  if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0)) {
   return NaN;
  }
  // Shift
  value = value.toString().split('e');
  value = Math[type](+(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] - exp) : -exp)));
  // Shift back
  value = value.toString().split('e');
  return +(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] + exp) : exp));
 }

 // Decimal round
 if (!Math.round10) {
  Math.round10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('round', value, exp);
  };
 }
 // Decimal floor
 if (!Math.floor10) {
  Math.floor10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('floor', value, exp);
  };
 }
 // Decimal ceil
 if (!Math.ceil10) {
  Math.ceil10 = function(value, exp) {
   return decimalAdjust('ceil', value, exp);
  };
 }
})();

// Round
Math.round10(55.55, -1);  // 55.6
Math.round10(55.549, -1); // 55.5
Math.round10(55, 1);    // 60
Math.round10(54.9, 1);   // 50
Math.round10(-55.55, -1); // -55.5
Math.round10(-55.551, -1); // -55.6
Math.round10(-55, 1);   // -50
Math.round10(-55.1, 1);  // -60
// Floor
Math.floor10(55.59, -1);  // 55.5
Math.floor10(59, 1);    // 50
Math.floor10(-55.51, -1); // -55.6
Math.floor10(-51, 1);   // -60
// Ceil
Math.ceil10(55.51, -1);  // 55.6
Math.ceil10(51, 1);    // 60
Math.ceil10(-55.59, -1);  // -55.5
Math.ceil10(-59, 1);    // -50

دعم المتصفحات

الميزة Chrome Firefox Internet Explorer Opera Safari
الدعم الأساسي نعم نعم نعم نعم نعم

مصادر ومواصفات